Szkolenia BHP dla pracowników okazją do poznania swoich praw

Szkolenia BHP dla pracowników kojarzymy głównie z pierwszym obowiązkiem jaki dotyczy naszej pracy oraz z tym, że podczas takiego szkolenia BHP dla pracowników poznamy zakres swoich obowiązków względem zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, bardzo rzadko wspomina się o tym, że szkolenia BHP dla pracowników są również okazją to poznania swoich praw wobec pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach i to właśnie dla tych informacji powinniśmy poświęcić szkoleniom więcej uwagi jako pracownicy

szklolenia bhp dla pracowników 2

O jakich prawach warto dowiedzieć się podczas szkolenia BHP dla pracowników:

  • Jednym z najważniejszych praw, o których powinniśmy zostać poinformowani podczas szkolenia BHP dla pracowników jest to, które mówi o tym, że mamy prawo opuścić miejsce pracy i zaprzestać realizacji obowiązków w momencie kiedy miejsce naszej pracy nie spełnia wymogów BHP i nie stanowi dla nas bezpiecznego miejsca lub kiedy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla naszego zdrowia bądź życia
  • Kolejnym z istotnych praw jakie poznamy podczas szkolenia BHP dla pracowników jest to, które informuje Nas o tym, że mamy prawo opuścić stanowisko pracy kiedy stwarza ono dla nas zagrożenie, a zaprzestanie wykonywania czynności nie wpłynęło na wyeliminowanie zagrożenia
  • Prawo mamy również do zaprzestania wykonywania pracy w przypadku kiedy na realizację pracy nie pozwala nam nasz stan psychofizyczny, o tym również dowiemy się podczas szkoleń BHP dla pracowników

Prawa mówiące o opuszczeniu stanowiska pracy z przypadku zagrożenia bądź istniejącego niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia pracownika nie dotyczą osób, które za zadanie mają ratować życie i udzielać pomocy osobą, które są zagrożone. W każdej firmie są osoby, które odpowiedzialne są za takie czynności i zostały do nich odpowiednio przeszkolone.

Szkolenia BHP dla pracowników powinny postrzegane być nie tylko jako obowiązek, ale również jako okazja do zdobycia cennych informacji, które usprawnią naszą pracę, staną się fundamentem bezpieczeństwa i komfortu w miejscu realizowanej przez nas pracy

Control BHP
al. Kasztanowa 18-20
Wrocław

Post Author: admin