Certyfikowane szkolenia Lean Six Sigma

Lean Six Sigma to metodyka zarządzania jakością, która wykorzystuje narzędzia Six Sigma oraz podejście Lean. Celem Lean Six Sigma jest eliminacja wad i usprawnienie procesów biznesowych poprzez minimalizację zmienności i usunięcie niepotrzebnych działań, co przekłada się na zwiększenie zadowolenia klientów i oszczędności finansowe dla organizacji. Wdrożenie Lean Six Sigma wymaga odpowiedniego przygotowania pracowników, które można zdobyć poprzez szkolenia Lean Six Sigma.

Szkolenia Lean Six Sigma są oferowane na różnych poziomach zaawansowania, w zależności od potrzeb i celów organizacji. Certyfikowane szkolenia Lean Six Sigma dzielą się na cztery poziomy: Green Belt, Black Belt, Master Black Belt oraz Champion.

Green Belt

Green Belt to podstawowy poziom szkolenia Lean Six Sigma, który jest skierowany do osób, które chcą zdobyć podstawową wiedzę na temat Lean Six Sigma i wdrożyć ją w swojej pracy. Szkolenie Green Belt obejmuje zarówno teorię, jak i praktyczne aspekty Lean Six Sigma, a uczestnicy są szkoleni w zakresie narzędzi i technik, takich jak mapa strumienia wartości, analiza przyczyn i skutków, wykresy kontrolne czy projektowanie eksperymentów. Po ukończeniu szkolenia Green Belt, uczestnik powinien być w stanie przeprowadzić projekt Lean Six Sigma w swojej pracy.

Black Belt

Black Belt to zaawansowany poziom szkolenia Lean Six Sigma, który jest skierowany do osób, które chcą poznać bardziej zaawansowane techniki i narzędzia Lean Six Sigma, a także prowadzić projekty Lean Six Sigma w swojej organizacji. Szkolenie Black Belt obejmuje zagadnienia z zakresu statystyki, projektowania eksperymentów, analizy danych oraz rozwiązywania problemów. Po ukończeniu szkolenia Black Belt, uczestnik powinien być w stanie prowadzić projekty Lean Six Sigma na poziomie zaawansowanym i wprowadzać usprawnienia w procesach biznesowych.

Master Black Belt

Master Black Belt to najwyższy poziom szkolenia Lean Six Sigma, który jest skierowany do osób, które chcą stać się ekspertami w zakresie Lean Six Sigma i prowadzić szkolenia oraz mentorować innych pracowników. Szkolenie Master Black Belt obejmuje bardziej zaawansowane zagadnienia z zakresu Lean Six Sigma, takie jak projektowanie systemów zarządzania jakością czy kierowanie programami Lean Six Sigma. Po ukończeniu szkolenia Master Black Belt, uczestnik powinien być w stanie prowadzić szkolenia oraz doradzać w zakresie Lean Six Sigma.

Champion

Szkolenie Champion to zaawansowany program szkoleniowy, który jest skierowany do kierowników i menedżerów, którzy chcą wprowadzić Lean Six Sigma w swojej organizacji. Jest to szkolenie dla liderów, którzy będą koordynować program Lean Six Sigma w swojej organizacji i zespołach projektowych. W trakcie szkolenia Champion uczestnicy zdobywają umiejętności, które pozwalają na skuteczne zarządzanie programem Lean Six Sigma w organizacji, w tym na wyznaczanie celów, planowanie i wdrażanie działań, monitorowanie postępów i efektów, a także motywowanie i prowadzenie zespołów projektowych. Szkolenie Champion jest również dedykowane osobom, które chcą rozwinąć swoje umiejętności w dziedzinie przywództwa, zarządzania zmianami oraz budowania kultury organizacyjnej sprzyjającej wdrażaniu Lean Six Sigma. Szkolenie Champion jest jednym z najważniejszych elementów programu Lean Six Sigma, ponieważ to właśnie liderzy organizacji są kluczowymi osobami w sukcesie programu Lean Six Sigma.

Post Author: admin